We have 93410 guests and 33 members online

To warto wiedzieć

Doradztwo

Usługi i Sprzedaż

Home
Aquapuls-Gospodarka Wodna

Proponujemy małym firmom   outsourcing w obszarze ochrony środowiska.

Zarządzanie środowiskowe jest ściśle związane z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań . Niestety problematyka ta wiąże się ze skomplikowanymi i wielowątkowymi zagadnieniami z zakresu m.in. prawa oraz zarządzania. Dlatego wdrażanie systemów i proces adaptacji norm środowiskowych wymaga specjalistycznej wiedzy z wyżej wymienionych dziedzin oraz jej ciągłej aktualizacji. A przecież nie jest to główny przedmiot działalności przedsiębiorców. Wychodząc naprzeciw potrzebom firm, które dysponując swoimi ograniczonymi zasobami nie są w stanie sprostać tym problemom, narodził się pomysł stworzenia nowej usługi: zastosowania outsourcingu w obszarze ochrony środowiska.

Skontaktuj sie z nami - Oferujemy zarówno całkowity jak i częściowy outsourcing z zakresu ochrony srodowiska.


Jeśli Twoja Firma

prowadzi prawidłową gospodarkę wodo-ściekową na pewno masz:

  • pozwolenie wodno-prawne na pobór wody i zrzut ścieków
  • umowę z przedsiębiorstwem wodno-kanlizacyjnym na odbiór ścieków do sieci .

A wówczas

jesteś zobowiązany zachowywać warunki określone w przytoczonych powyżej dokumentach.

Dotyczą one miedzy innymi częstotliwości i zakresu kontroli analitycznej wody i ścieków. Zgodnie z art. 287 ustawy Prawo ochrony środowiska każdy podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić, aktualizowana co pół roku ewidencję zawierającą m. in. informacje o ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej oraz informacje o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi. 
Firma
AquaPULS przyjedzie w dowolnie wskazane przez Ciebie miejsce w celu prawidłowego poboru próbki, a następnie wykonania zaawansowane analizy jakości pobranego materiału.

Możesz próbki do badania pobrać sam, na własna odpowiedzialność, jeśli nie zostało to zastrzeżone w decyzji wydanej przez stosowne organy, ale musisz wiedzieć, że błąd popełniony na etapie poboru próbki sprawia, ze nawet nowoczesne techniki analityczne staja się bezużyteczne, prawidłowy sposób pobierania próbek jest niezmiernie ważny bo ma bezpośredni wpływ na otrzymywanie wyniki. Niewłaściwa dla danej sytuacji procesu próbka np. tzw. chwilowa zamiast średnio-dobowa- „przekłamuje” obraz sytuacji i jest najczęściej niekorzystna dla Przedsiębiorcy, a także wprowadza w błąd urzędy odpowiadające za sprawy kontroli wody i ścieków.

Może to być przyczyną nałożenia przez urzędy kary za (chwilowe!) przekroczenia dozwolonych poziomów wskaźników lub być przedmiotem spornym wynikającym z przekroczenia umownej wartości ładunku ścieków zrzucanych do sieci .

Przepisy unijne zobowiązują Polskę do dostosowania się także w tym względzie do norm i wymagań.

Jeśli masz podobne problemy skontaktuj sie z nami, przyjedziemy:

· pobierzemy próbki profesjonalnie,

· potwierdzimy tę czynność stosownym protokołem,

· dostarczymy je do laboratorium.,

· wykonamy badania,

· otrzymasz gotowy raport badań analitycznych .

 

1. Posiadamy nowoczesne urządzenia automatyczne

2. Zapewniamy transport próbek profesjonalny (próbki są utrwalone i chlodzone w czasie poboru i transportu)

3. Dostarczymy je natychmiast do odpowiedniego laboratorium. Współpracujemy z wysoko kwalifikowanymi laboratoriami a w tym -laboratoriami posiadającymi akredytacje PCA. 

 


Woda w gorącym obiegu -”kotłowa”.

Może niepokoi Cię barwa (woda jest mętna, brązowa) i osady pojawiające sie okresowo w wodzie z Twojej kotłowni lub wymiennikowni?

To może stać sie przyczyną awarii i narazi Cię na duże straty albo przynajmniej odbiorcy wody będą narzekać, ze woda brudzi umywalki, brodziki i wanny...

 

Read more...
 8.jpg


Powered by STI - Systemy Teleinformatyczne dla Kazdego. Napisz do nas: biuro@i-sti.pl