We have 93409 guests and 33 members online

To warto wiedzieć

Doradztwo

Usługi i Sprzedaż

Home Kontrola wody i ścieków

 

 

Kontrola analityczna wody i ścieków

  

Masz problem z kontrola analityczną wody albo ścieków ?

Nie dysponujesz własnym laboratorium? Przyjedziemy, pobierzemy próbki, dostarczymy Ci gotowy RAPORT, który będzie uznany przez Sanepid.

 AquaPULS oferuje wykonanie szerokiego spektrum analiz przez partnerskie laboratoria akredytowane.

Zakres proponowanych analiz:

Woda pitna, wody środowiskowe - (rzeki), wody kotłowe, wody oczyszczone wody do aparatów medycznych -super czyste.

Grupy oferowanych parametrów:

·         analizy śladowych zawartości metali - metoda ASA

·       analizy anionów i kationów metodą- chromatografii jonowej i spektrofotometrii UV/VIS

·       ogólny węgiel organiczny OWO/TOC ( obowiązujący obecnie wskaźnik zawartości związków organicznych)

·       parametry fizykochemiczne ( Konduktometria, odczyn, redox)

·       wskaźniki biologiczne- mikrobiologia

Oferujemy obowiązujący dla wody pitnej zakres kontroli analitycznej zgodny z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 29 marca 2007r [ Dz U 61 poz 417.  

Ścieki, wody przemysłowe, technologiczne, wody silnie zasolone ( wody morskie).

Grupy oferowanych parametrów:

·         azot amonowy (destylacja) (metoda spektrometryczna)

·         azot ogólny - N og

·         azotany (jako N- NO3).,metoda spektrometryczna

·         ocena mikroskopowa osadu czynnego

·         biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu BZT 5 (metoda metoda rocienczen/ pomiaru spadku ciśnienia)

·         oznaczanie indeksu chemicznego (SP-CHZT)( z zastosowaniem zminiaturyzowanych szczelnych probówek)

·         chlorki (miareczkowanie argentometryczne/spektrofotometria)

·         fosfor całkowity - organiczny i nieorganiczny (mineralizacja pomiar spektrofotometryczny)

·         fosforany (jako P-PO4 - fosfor nieorganiczny) - (metoda spektrometryczna)

·         indeks fenolowy [bez destylacji/z destylacją)

·         indeks osadu czynnego (metoda wagowa - pomiar objętościowy)

·         odczyn pH (metodą elektrochemiczna)

·         ogólny Węgiel organiczny (OWO/TOC)

·         oznaczanie substancji ekstrahujących się eterem naftowym (metoda wagowa)

·         oznaczanie zawartości furfuralu metodą spektrometryczną

·         oznaczanie zawiesin łatwoopadajacych „opadalność”

·         pomiar potencjału redox - orp (metoda elektrochemiczna)

·         pomiar przewodnictwa właściwego (metoda elektrochemiczna)

·         siarczany( metoda spektrometryczna)

·         siarczki (metoda spektrometryczna)

·         sucha masa osadów ściekowych

·         tlen rozpuszczony (metoda elektrochemiczna sondą tlenową)

·         zawiesina ogólna (metoda wagowa)

Oferujemy obowiązujący dla ścieków zakres kontroli analitycznej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w dnia 24 lipca 2006 [DzU. 137 p.984.]

 

 

 

szosty.jpg


Powered by STI - Systemy Teleinformatyczne dla Kazdego. Napisz do nas: biuro@i-sti.pl